ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

  • Η Ελληνική Επιχείρηση Πετρελαιαγωγού με την επωνυμία ΕΛΕΠ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002. Μετά από τροποποίηση του καταστατικού της «ΕΛΕΠ Α.Ε.», η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑ -BAΡΔΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι: «ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.».
  • Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία του πετρελαιαγωγού που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία του ενεργητικού του πετρελαιαγωγού μεταφέρθηκαν από την «ΕΛ.Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.» στη «ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.»
  • Μετοχική σύνθεση της εταιρείας : ΕΛΠΕΤ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.  με ποσοστό 80% και NAFTOVOD Dooel Skopjie  με ποσοστό 20%.
  • Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 52,99 εκατ. ευρώ.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
Πρόεδρος Ιωάννης Αψούρης
Διευθύνων ΣύμβουλοςΔιονύσιος Ρούτσης
ΜέληΝικόλαος Μαυρούλιας
Παναγιώτης Λουκάς
Bobe Cecev


 


7o χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Βέροιας
570 08 Εχέδωρος
Τ.Θ. 10312, 54 110 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 750 810, 2310 750 927
Fax: 2310 750 748
Email: info@vardax.gr
www.vardax.gr

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies