ΕΛΠΕ-PETROCELTIC-KEC & BEACH PETROLEUM

Σύμβαση Παραχώρησης στην περιοχή Mesaha της Δυτικής Ερήμου στην Άνω Αίγυπτο, συνολικού εμβαδού 57.000 km2. Η σύμβαση υπεγράφη στις 9 Οκτωβρίου 2007 και στην κοινοπραξία του έργου συμμετείχαν οι εταιρείες Melrose, με ποσοστό 40% (διαχειριστής της Κοινοπραξίας), ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με ποσοστό 30% και Kuwait Energy, με ποσοστό 30%.

Στην περιοχή Mesaha συνεχίστηκαν οι ερευνητικές δραστηριότητες με την αξιολόγηση των γεωφυσικών ερευνών (μαγνητικά, βαρυτομετρικά, σεισμικά) και αποφασίστηκε η διενέργεια της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης, η οποία ξεκίνησε το Νοέμβριο 2012.

Η κοινοπραξία αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή της περιοχής στην κρατική εταιρία GANOPE, μετά από τα αποτελέσματα της  ερευνητικής γεώτρησης Mesaha 1x χωρίς υπολειπόμενες οικονομικές υποχρεώσεις.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies