ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ LTD

 
eko serbia

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Ltd είναι θυγατρική κατά 100% του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, του μεγαλύτερου εμπορικού και βιομηχανικού Ομίλου της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε με την εξαγορά της BP Cyprus LTD το Δεκέμβριο του 2002. Σήμερα η Εταιρεία κατέχει σημαντική θέση στην κυπριακή αγορά με συνολικό μερίδιο 32,5%.

Η Εταιρεία καθορίζει, παρέχει και διατηρεί την αναγκαία υποδομή για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων και την συμμόρφωση αυτών με τις απαιτήσεις του πελάτη, φροντίζοντας συνεχώς για την άρτια συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων της.
 Η υποδομή της αποτελείται από:

 • 91 πρατήρια
 • Ιδιόκτητα γραφεία στην Λάρνακα συνολικής έκτασης 300m2
 • Ενοικιαζόμενα γραφεία στη Λευκωσία συνολικής έκτασης 900m2
 • 19 Δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στη Λάρνακα
 • Σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων
 • Εμφιαλωτήριο υγραερίου – σταθμός φιαλών και φόρτωση χύμα υγραερίου (LPG) σε βυτιοφόρα
 • Εργοστάσιο λιπαντικών υπό την επωνυμία "Supelube Ltd", το οποίο δραστηροποιείται στην παραγωγή και ανάμειξη λιπαντικών και στο οποίο η Εταιρεία συμμετέχει ως βασικός μέτοχος
 • Μονάδα πυρόσβεσης
 • Αποθήκες λιπαντικών
 • Μονάδα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
 • 5 βυτιοφόρα συνολικής χωρητικότητας 80000 λίτρων για τη μεταφορά υγραερίου

Το δίκτυο πρατηρίων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, που φέρει το σήμα ΕΚΟ, προσφέρει Πετρέλαιο Κίνησης ευρωπαϊκών προδιαγραφών και Αμόλυβδη 95 οκτανίων, χρησιμοποιώντας τα εμπορικά ονόματα Diesel ΕΚΟnomy και 95EKONOMY αντιστοίχως.

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ δημιούργησε το πρόγραμμα ΕΚΟ Guarantee, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων στα πρατήρια, διενεργώντας συνεχείς ελέγχους από τις εγκαταστάσεις έως το πρατήριο καυσίμων.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος Γεώργιος Αλεξόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Γρηγοράς
Μέλη Ιωάννης Δοράτης
Κωνσταντίνος Καραχάλιος
Adam Dann
Θεοδώρα Παπαδημητρίου
Mark Richards
Παναγιώτης Δαβέρος

 


Ελλησπόντου 3, Στρόβολος,
Λευκωσία Κύπρος
Τηλ: + 357 22 477000
Fax: + 357 22 453790
Email: ggregoras@helpe.gr
www.eko.com.cy

 

 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης