ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ LTD

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Ltd είναι θυγατρική κατά 100% της HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL GmbH. Δημιουργήθηκε με την εξαγορά της BP Cyprus LTD το Δεκέμβριο του 2002.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας, μεταφοράς και εμπορίας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγροποιημένου πετρελαίου (LPG) σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες. Ταυτόχρονα, διανέμει τα προϊόντα της στο ευρύ κοινό μέσω δικτύου 94 πρατηρίων καυσίμων, με το σήμα EKO.


Η υποδομή της αποτελείται από:

 • 94 πρατήρια
 • Γραφεία στην Λάρνακα
 • Γραφεία στη Λευκωσία
 • Δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στη Λάρνακα
 • Σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων
 • Εμφιαλωτήριο υγραερίου – σταθμός φιαλών και φόρτωση χύμα υγραερίου (LPG) σε βυτιοφόρα
 • 5 βυτιοφόρα συνολικής χωρητικότητας 80.000 λίτρων για τη μεταφορά υγραερίου
 • Αποθήκες λιπαντικών

Φιλοσοφία:

Η φιλοσοφία στην οποία χτίστηκε η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας είναι η ακόλουθη:

 • Ο εφοδιασμός της αγοράς με υγρά καύσιμα, LPG και λιπαντικά υψηλής ποιότητας με ασφάλεια.
 • Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών .
 • Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και η χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και εξοπλισμού για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών με ασφάλεια.
 • Η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών και όλου του προσωπικού  της εταιρείας γενικότερα.
 • Η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος
 • Η διαχείριση και η ανταμοιβή του προσωπικού  με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αξιοποίηση του χρόνου και των δυνατοτήτων του ώστε  να αυξάνεται συνεχώς η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα της εταιρείας.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΠρόεδροςΓεώργιος Αλεξόπουλος
Διευθύνων ΣύμβουλοςΓεώργιος Γρηγοράς
ΜέληΙωάννης Δοράτης
Κωνσταντίνος Καραχάλιος
Adam Dann
Θεοδώρα Παπαδημητρίου
Mark Richards
Παναγιώτης Δαβέρος

 


Ελλησπόντου 3, Στρόβολος,
Λευκωσία Κύπρος
Τηλ: + 357 22 477000
Fax: + 357 22 453790
www.eko.com.cy

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies