Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κατέχοντας σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με συνολικό δίκτυο 295 πρατηρίων και τις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης