ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών (engineering) καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001,  ΕΛΟΤ1429, ISO 14001 και OHSAS 18001. 

Κατά το 2015 απασχολούσε  προσωπικό 204 ατόμων υψηλής εξειδίκευσης. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ  υποστηρίζει επενδύσεις κατ΄ εξοχήν στον τομέα της Διύλισης και του Φυσικού Αερίου, παρέχοντας ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργου και σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ενώ επεκτείνει συνεχώς το φάσμα των δραστηριοτήτων της, στοχεύοντας νέους πελάτες εκτός του Ομίλου και εκτός Ελλάδος.
Το 2015, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα €11,8 εκατ., παρέχοντας τις  υπηρεσίες της σε 130 έργα, τα σημαντικότερα των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

•    Υπηρεσίες Αδειοδοτήσεων και Τεχνικού Συμβούλου/Μηχανικού για των αγωγό ΤΑΡ.
•    Έλεγχος Λεπτομερούς Μελέτης και Επίβλεψη Κατασκευής για την 3η δεξαμενή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στη νήσο Ρεβυθούσα για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ.
•    Λεπτομερής Σχεδιασμός και Επίβλεψη Κατασκευής για το έργο Τροφοδοσίας της μονάδας U-33 στις ΒΕΕ με Fuel Gas από την U-34, για παραγωγή  υδρογόνου.
•    Μελέτες αναβάθμισης διυλιστηρίου Rijeka (ΙΝΑ) στην Κροατία (Μονάδα Αμίνης, CDU, κτλ). 
•    Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε μονάδες παραγωγής του διυλιστηρίου Ασπροπύργου.
•    Λεπτομερής Σχεδιασμός για την αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων προσθήκης χημικών.
•    Βασικός και Λεπτομερής Σχεδιασμός για την Αναβάθμιση της Μονάδας Αμίνης στις ΒΕΘ.
•    Επίβλεψη Κατασκευής Αγωγού Φυσικού Αερίου Αγ. Θεοδώρων – Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ

Περισσότερες πληροφορίες:

www.asprofos.gr

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης