ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ηλεκτρική Ενέργεια 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην ηλεκτρική ενέργεια έχουν ως βασικό άξονα την παραγωγή ενέργειας μέσω της ELPEDISON POWER και τη διασυνοριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας  και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική αγορά μέσω της ELPEDISON ENERGY. Η συμμετοχή του Ομίλου και στις δύο εταιρείες είναι μέσω της ELPEDISON BV (50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 50% EDISON), η οποία συμμετέχει σε κάθε μία από τις ELPEDISON POWER και ELPEDISON ENERGY με ποσοστό 75.78%.  

Η ELPEDISON Power είναι σήμερα ο δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 810 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο (μονάδα 390 MW T-Power στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία από το 2005, μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2010).

Στον τομέα προμήθειας, η ELPEDISON είναι ένας από τους μεγαλύτερους εναλλακτικούς ανεξάρτητους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με πωλήσεις 550 GWh (2015) σε πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης, σημειώνοντας ιδιαίτερα ταχεία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 2015.

Τα αποτελέσματα της ELPEDISON BV είναι αρνητικά και οφείλονται κυρίως στην έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για την καταβολή αποζημίωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα/ευελιξία των μονάδων παραγωγής της εταιρείας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την Εταιρεία αυξήθηκε σε σχέση με το 2014 κυρίως λόγω της πτώσης του κόστους του ΦΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elpedison.gr


Φυσικό Αέριο

Στον τομέα του Φυσικού Αερίου, ο Όμιλος συμμετέχει μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε. (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, 65% Ελληνικό Δημόσιο). Ο Όμιλος ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται στην προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα μέσω αγωγών και της εγκατάστασης αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα και την εμπορία Φυσικού Αερίου σε επιλέξιμους πελάτες (κατανάλωση >100 GWh ετησίως). Ο ΔΕΣΦΑ, θυγατρική  εταιρεία της ΔΕΠΑ, διαχειρίζεται και αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Μέσω της συμμετοχής της με 51% στις τοπικές Εταιρείες Παροχής Αερίου, διανέμει Φυσικό Αέριο στους καταναλωτές με μέση κατανάλωση <100 GWh ετησίως μέσω των δικτύων χαμηλής πίεσης. Η ΔΕΠΑ συμμετέχει επίσης σε διασυνοριακά έργα μεταφοράς φυσικού αερίου. 

Τα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ ΑΕ παρουσίασαν μείωση κυρίως λόγω προβλέψεων που έλαβαν χώρα το τελευταίο τρίμηνο του 2015 (διένεξη με BOTAS και επισφάλειες). Οι πωλήσεις ΦΑ κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2012, τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»), συμφώνησαν να ξεκινήσουν κοινή διαδικασία πώλησης του ποσοστού τους στον Όμιλο ΔΕΠΑ, με στόχο να πουλήσουν σε σύνολο το 100% των δραστηριοτήτων εφοδιασμού, εμπορίας και διανομής, καθώς και το 66% συμμετοχής στο δίκτυο μεταφοράς υψηλής πίεσης (ΔΕΣΦΑ Α.Ε – 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε). 


Η διαδικασία πώλησης κατέληξε σε δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ, από τη SOCAR (Εθνική εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν), η οποία ανήλθε στα €400 εκατ., ενώ το ποσό που αντιστοιχεί στο 35%, το οποίο ανήκει στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανέρχεται στα €212 εκατ..
Στις 21 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη η συμφωνία πώλησης των μετοχών (Share Purchase Agreement), ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Περισσότερες πληροφορίες:

www.depa.gr

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης