ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία Πετρελαιοειδών
  • Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών
  • Παραγωγή & Εμπορία Πετροχημικών
  • Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων
  • Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Τεχνικές Μελέτες

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης