ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία Πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό (κύρια δραστηριότητα).
  • Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Παραγωγή & Εμπορία Χημικών/ Πετροχημικών.
  • Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων.
  • Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Τεχνικές Μελέτες.
  • Δίκτυα Αγωγών - Θαλάσσιες Μεταφορές.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης