ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ

Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης από το 2011 έως και σήμερα, αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων και το νέο μοντέλο λειτουργίας των διυλιστηρίων μετά την αναβάθμιση.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies