ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

  •  Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  •  Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  •  Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών.
  •  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.
  •  Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  •  Παραγωγή και Εμπορία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  •  Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων.
  •  Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).
Κύρια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 2017
Ποσά σε εκατ. €
Κύκλος Εργασιών 7.994
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA  834
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 372
Απασχολούμενα Κεφάλαια 4.173
Καθαρός Δανεισμός 1.800

 

Με την εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής, την διαρκή αυξητική πορεία παραγωγής και πωλήσεων, το για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ κερδοφόρων αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, ολοκληρώνεται στους επόμενους μήνες η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας δρομολογήσει, την υλοποίηση του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος 2018-2022, με στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο του συντελούμενου ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς επίσης και το σημαντικότατο για την Εθνική Οικονομία πρόγραμμα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή κορυφαίων πετρελαϊκών Ομίλων, όπως η Exxon Mobil, η Total  και η Edison.

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης