ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Logo

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Hμερομηνία : 18/09/2019

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON BIO (EUR/M3) 483,09 483,86
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON BIO (EUR/M3) 552,06 552,83
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM (EUR/M3) 583,13 583,90
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (EUR/M3) 509,81 510,58
ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (EUR/MT) 414,47 414,47
"Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν την αξία του προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά) και το ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών)"