ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Logo

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Hμερομηνία : 23/03/2019

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON BIO (EUR/M3) 476,86 477,63
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON BIO (EUR/M3) 544,10 544,87
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM (EUR/M3) 568,49 569,26
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (EUR/M3) 488,86 489,63
ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (EUR/MT) 563,76 563,76
"Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν την αξία του προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά) και το ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών)"