ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς
29.06.2015

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σε συνέχεια δημοσιευμάτων περί «προκλήσεων» και «σκοπέλων προς άλλες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις», ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις ότι:  

 • Μετά την έναρξη της εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α65/28.06.2015) το σύνολο των άμεσων ενεργειών των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ είχε γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους  και τη διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς.

  Ειδικότερα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:
   
 • Προχώρησαν αμέσως σε αύξηση των πιστώσεων, που παρέχουν σε μεγάλες φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις.
 • Διατήρησαν το σύνολο των μέχρι σήμερα συνήθων τρόπων συναλλαγής είτε με εμβάσματα είτε με επιταγές, εντός των πιστωτικών ορίων.
 • Αποδέχθηκαν αμέσως την πραγματοποίηση πληρωμών και με μετρητά, για διευκόλυνση των συναλλασσομένων, χωρίς περιορισμούς στο ποσό.
 • Επέκτειναν το χρόνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους, με σκοπό την πλήρη κάλυψη του συνόλου των αναγκών των πελατών τους.
   
 • Ήδη, η διάθεση καυσίμων από τα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προς την αγορά διεξάγεται από όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου με ικανοποιητικό τρόπο.
   
 • Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσουν να αποτελούν εγγυητή του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς με καύσιμα, με απόλυτο σεβασμό στους πελάτες τους και τους Έλληνες καταναλωτές.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης