ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Υποτροφίες από το ALBA Graduate Business School με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
26.06.2014

                                                                           

Σε συνέχεια της επιτυχημένης σειράς διαλέξεων με τίτλο «Young Achievers Series», το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, προκηρύσσει δύο πλήρεις υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νέους και νέες έως και 30 ετών, οι οποίοι είτε συμμετείχαν στο Young Achievers Series είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του Θριασίου (Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Ν. Πέραμος) ή της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για ένα από τα εξής προσφερόμενα προγράμματα MSc:

  • MSc in Finance
  • MSc in Risk Management
  • MSc in Marketing
  • MSc in Strategic Human Resources Management
  • MSc in Business for Lawyers
  • MSc in International Business and Management
  • MSc in Shipping Management
  • MSc in Entrepreneurship  και το καινούργιο
  • MSc in Tourism Management

Η υποβολή των αιτήσεων  γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ALBA https://applications.alba.edu.gr/ με την ένδειξη στο πεδίο της αίτησης που αφορά στο Scholarship-Financial Aid : «Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια».

Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν και την αίτηση κοινωνικών – οικονομικών κριτηρίων, καθώς, πέραν των ακαδημαϊκών κριτηρίων, κοινωνικά κριτήρια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η αίτηση μπορεί να βρεθεί  στην ιστοσελίδα του ALBA.

Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015 και όλοι οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που επέλεξαν και να λάβουν μέρος στην καθορισμένη διαδικασία αξιολόγησης και την προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής κάθε Μεταπτυχιακού, αλλά και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ALBA http://www.alba.edu.gr

Η αξιολόγηση των αιτήσεων  και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Λίλα Ευσταθιάδη, στο 210 8964531 (εσωτ. 2283) ή με e-mail στο eefstath@alba.edu.gr.

 

Σημείωση : Από τη διαδικασία των υποτροφιών εξαιρούνται: α) το προσωπικό του ALBA Graduate  Business School, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους β) ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές στο ALBA.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης