ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα Ελληνικά Πετρέλαια φιλοξενούν καθηγητές απο το πανεπιστήμιο San Diego της Αμερικής
09.03.2017

Στο  πλαίσιο της διεύρυνσης συνεργασιών με την εκπαιδευτική κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, και με την πρωτοβουλία του ALBA, στις 6 Μαρτίου τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ φιλοξένησαν στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου 21 καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του San Diego της Αμερικής. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν για το πώς μπορεί μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία, στον ενεργειακό κλάδο, να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς σε καιρό οικονομικής ύφεσης. 

Ο κ. Γ. Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμμετοχών Ομίλου, ανέπτυξε τις κύριες δραστηριότητες, τις προοπτικές, τις πρωτοβουλίες και το επιχειρησιακό μοντέλο του Ομίλου, τα οποία επέτρεψαν την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων και εξασφάλισαν μια ανοδική πορεία σε καιρό κρίσης και ύφεσης για την  ελληνική οικονομία. Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στα μελλοντικά επενδυτικά σχέδια, τις  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και προτάσεις για συνεργασία από το Πανεπιστήμιο.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης