ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Συμμετοχή των ΕΛΠΕ στο πανευρωπαϊκό επιστημονικό Συνέδριο «The Athens Conference on European Energy Law and Policy»
06.10.2016

Το παγκοσμίου φήμης στον τομέα της ενεργειακής ρύθμισης ακαδημαϊκό Ινστιτούτο «Florence School of Regulation» και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης διοργάνωσαν με επιτυχία το πανευρωπαϊκό επιστημονικό Συνέδριο «The Athens Conference on European Energy Law and Policy», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ήταν εκ των χορηγών του Συνεδρίου.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν μερικοί εκ των πλέον κορυφαίων επιστημόνων και εκπροσώπων θεσμικών φορέων της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και ορισμένοι εκ των πλέον ειδικών στον τομέα της ενεργειακής ρύθμισης. Κεντρική εισήγηση εκφώνησε ο Sir Philip Lowe, ο οποίος έχει ηγηθεί στο παρελθόν τόσο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού όσο και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Eισηγητές ήταν επίσης ο Καθηγητής κ. Franz Jürgen Säcker, που διευθύνει το Γερμανικό Ινστιτούτο για το Δίκαιο Ενέργειας και το Δίκαιο Ρύθμισης των Αγορών Δικτύου, ο κ. Alberto Pototchnig, Διευθυντής του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), η Καθηγήτρια κ. Leigh Hancher και η Διευθύντρια Ερευνών του «Florence School of Regulation». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση των κ.κ. Ιωάννη Αψούρη, Γενικού Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΠΕ και Αλεξίας Τροκούδη, Ειδικής Νομικής Συμβούλου σε Θέματα Ενέργειας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η παρουσίαση αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 994/2010, καθώς και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου 994/2012. Οι εξελίξεις αυτές πρόκειται να έχουν μεγάλη σημασία στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην εισαγωγή των αρχών του Ενωσιακού Δικαίου και Κεκτημένου στις Διακρατικές Συμφωνίες μεταξύ Κρατών Μελών της Ε.Ε. και τρίτων κρατών-προμηθευτών ενεργειακών προϊόντων.  

Στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος του Συνεδρίου τέθηκαν πέντε μείζονος σημασίας ζητήματα για την αγορά ενέργειας της ΕΕ: το πρώτο αφορά στο μέλλον των ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συμφωνία που υιοθετήθηκε στην Παγκόσμια Σύνοδο του Παρισιού για το Κλίμα τον Δεκέμβριο του 2015, το δεύτερο επικεντρώνεται στην πορεία απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής και των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου το τρίτο αναφέρεται στην επιρροή των διασυνοριακών έργων κατασκευής φυσικού αερίου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την έρευνα υδρογοναθράκων, το τέταρτο σχετίζεται με τη διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το πέμπτο με την επιστημονική συζήτηση σε σχέση με τον μελλοντικό ρόλο των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ως ανεξάρτητων εποπτών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη σχέση τους με τους Διαχειριστές Δικτύου Μεταφοράς.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης