ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ομιλία Προέδρου ΔΣ και παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
02.06.2016

Επισυνάπτονται η ομιλία του Προέδρου Δ.Σ. κ. Ε. Τσοτσορού, καθώς και η παρουσίαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γ. Στεργιούλη, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2016.

Ομίλια Προέδρου, κ. Ε. Τσοτσορού

Παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γ. Στεργιούλη

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης