ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ομιλία Προέδρου ΔΣ και παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
25.06.2015

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ομιλία του Προέδρου Δ.Σ. κ. Ε. Τσοτσορού, καθώς και την παρουσίαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γ. Στεργιούλη, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2015.

 

Ομίλια Προέδρου, κ. Ε. Τσοτσορού

 

Παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γ. Στεργιούλη

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης