ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» στο ΑΠΘ με τη συμβολή της ΕΛΠΕ AE
07.04.2017

Ένα καινοτόμο, διεπιστημονικό και τεχνοκρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων, με τίτλο «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» σχεδιάστηκε και υλοποιείται για πρώτη χρονιά φέτος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τη Νομική Σχολή και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συμβάλλει και η ΕΛΠΕ, στη θεματική «Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή: Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια Ενεργειακής Τροφοδοσίας-Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία» με τη Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Ομίλου κα Λιάνα Γούτα, η οποία προσκλήθηκε να διδάξει τη σχετική ενότητα.

Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος διδάσκονται από Καθηγητές της Νομικής και του Πολυτεχνείου καθώς και από εξειδικευμένους επιστήμονες της ενεργειακής αγοράς και βιομηχανίας, ενώ απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους Νομικών και Πολυτεχνικών Σχολών.

Ο κλάδος της Ενέργειας είναι σε θέση να δημιουργήσει πολλές και καλές νέες θέσεις  εργασίας και να δώσει την ευκαιρία σε επαγγελματίες νομικούς και μηχανικούς να επαναπροσανατολίσουν τη δραστηριότητά τους σε πιο παραγωγικούς, βιώσιμους και επικερδείς τομείς. Στόχος του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να αποκτήσουν σφαιρικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίζουν συνθετικά τα ζητήματα που θα κληθούν να διαχειριστούν στον τομέα αυτό, τόσο από νομική, όσο και από τεχνική άποψη. 

Η ενότητα των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Εξελίξεων στον κλάδο των Πετρελαιοειδών από την κα Λιάνα Γούτα περιλαμβάνεται στα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου με 8 ώρες διδασκαλίας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, και ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, με την επίσκεψη στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης των μεταπτυχιακών φοιτητών και του επικεφαλής καθηγητού της Νομικής ΑΠΘ κ. Παναγιώτη Γκλαβίνη. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης