ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Γνωστοποίηση προς τους Μετόχους
30.05.2018

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μετόχων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν τόσο στην Ειδική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 06/06/2018 στις 10:00, όσο και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, στις 12:00, σας γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα πούλμαν επί της λεωφόρου Αμαλίας 54 (έναντι Στύλων Ολυμπίου Διός), με ώρες αναχώρησης 09:00 και 11:00, για τη μετάβαση στον Ασπρόπυργο και την επιστροφή τους μετά το πέρας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης