ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Γνωστοποίηση προς τους Μετόχους
18.05.2016

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 02/06/2016, στις 10:00’ π.μ. στον Ασπρόπυργο, σας γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει διαθέσιμο πούλμαν επί της οδού Αμαλίας 54 (έναντι στύλων Ολυμπίου Διός), με ώρα αναχώρησης 09:00’ π.μ. για τη μετάβαση στον Ασπρόπυργο, καθώς και για την επιστροφή τους μετά το πέρας της Συνέλευσης.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης