ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Γνωστοποίηση προς τους μετόχους
08.06.2017

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/06/2017, στις 10:30 π.μ. στον Ασπρόπυργο, σας γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει διαθέσιμο πούλμαν επί της λεωφόρου Αμαλίας 54 (έναντι στύλων Ολυμπίου Διός), με ώρα αναχώρησης 09:30 π.μ., για τη μετάβαση στον Ασπρόπυργο και την επιστροφή τους μετά το πέρας της Συνέλευσης.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης