ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
17.05.2024

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. (Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών) ενημερώνει ότι για αύριο Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, έχει προγραμματιστεί η έναρξη εργασιών συντήρησης, περιορισμένης έκτασης, σε μονάδες των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της σταδιακής παύσης λειτουργίας των μονάδων, αλλά και της επανεκκίνησής τους με το πέρας των εργασιών, ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη φλόγα στον πυρσό του διυλιστηρίου. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, που τηρούνται διεθνώς σε ανάλογες περιπτώσεις από όλα τα διυλιστήρια. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει, καθημερινά, στη λειτουργία των διυλιστηρίων της. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί πλήρως και οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Πρωταρχική μέριμνα της Εταιρείας είναι να διασφαλίζει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τη συνολική ασφάλεια του προσωπικού, των εργαζομένων της, αλλά και της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, προστατεύοντας ταυτόχρονα  το περιβάλλον. 

Νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει με την ολοκλήρωση της επαναλειτουργίας των μονάδων, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies