ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Eνημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας - Εργασίες Συντήρησης
02.06.2023

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε., ενημερώνει ότι την Τρίτη 06/06/23 θα τεθεί εκτός λειτουργίας μονάδα των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, περιορισμένης έκτασης, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια του σταματήματος και της επανεκκίνησης της μονάδας, ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη φλόγα στον πυρσό του διυλιστηρίου. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές που τηρούνται διεθνώς σε ανάλογες περιπτώσεις, από όλα τα διυλιστήρια.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται πιστά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει καθημερινά στη λειτουργία των διυλιστηρίων της, ενώ έχουν ενημερωθεί πλήρως και οι αρμόδιες Αρχές, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διαδικασίες.

Πρωταρχική μέριμνα της Εταιρίας είναι να διασφαλίζει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τη συνολική ασφάλεια του προσωπικού και των εργαζομένων της, καθώς και  της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, προστατεύοντας ταυτόχρονα  το περιβάλλον. 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies