ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
06.07.2022

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι, σε μονάδα των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας, παρατηρήθηκε πρόσκαιρη δυσλειτουργία, η οποία, ωστόσο, εντοπίστηκε άμεσα και, ήδη, επιλύθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό τους.

Κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης της μονάδας και μέχρι να τεθεί σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ενδέχεται να παρατηρηθεί παροδικά αυξημένη φλόγα στον πυρσό του διυλιστηρίου. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος που ακολουθούν διεθνώς όλα τα διυλιστήρια.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει, καθημερινά, στη λειτουργία των διυλιστηρίων του, ενώ όλες οι αρμόδιες Αρχές ενημερώνονται πλήρως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies