ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
23.06.2022

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι, σήμερα, ξεκίνησε η διαδικασία σταδιακής επανόδου σε κανονικές συνθήκες και της τελευταίας μονάδας παραγωγής που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας στο διυλιστήριο Ελευσίνας, προκειμένου να υλοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης. Η διαδικασία επανεκκίνησης αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη φλόγα στον πυρσό του διυλιστηρίου. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος που ακολουθούν διεθνώς όλα τα διυλιστήρια.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει, καθημερινά, στη λειτουργία των διυλιστηρίων του, ενώ όλες οι αρμόδιες Αρχές ενημερώνονται πλήρως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies