ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
23.06.2022

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι, σήμερα, ξεκίνησε η διαδικασία σταδιακής επανόδου σε κανονικές συνθήκες και της τελευταίας μονάδας παραγωγής που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας στο διυλιστήριο Ελευσίνας, προκειμένου να υλοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης. Η διαδικασία επανεκκίνησης αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη φλόγα στον πυρσό του διυλιστηρίου. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος που ακολουθούν διεθνώς όλα τα διυλιστήρια.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει, καθημερινά, στη λειτουργία των διυλιστηρίων του, ενώ όλες οι αρμόδιες Αρχές ενημερώνονται πλήρως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.Έδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies