ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
28.04.2022

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σταδιακής επανόδου σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από εξειδικευμένο προσωπικό, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης παύσης λειτουργίας των μονάδων παραγωγής (shut down).

Από σήμερα και μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία όλων των μονάδων, η οποία αναμένεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου, ενδέχεται παροδικά να παρουσιαστεί το φαινόμενο αυξημένης φλόγας από τον πυρσό. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές που τηρούνται, διεθνώς, σε ανάλογες περιπτώσεις. Διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασφάλεια των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας, προστατεύοντας, ταυτόχρονα, το περιβάλλον.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει, καθημερινά, στη λειτουργία των διυλιστηρίων του.

Για τη διαδικασία επανεκκίνησης του διυλιστηρίου έχουν ενημερωθεί πλήρως όλες οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

 

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies