ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
24.03.2022

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης στο διυλιστήριο της  Ελευσίνας, στο πλαίσιο του προγραμματισμένου σταματήματος των μονάδων παραγωγής (shut down).

Από αυτό το Σαββατοκύριακο, οι πρώτες δύο κύριες μονάδες παραγωγής θα εισέλθουν σε διαδικασία επανεκκίνησης, ενώ σταδιακά, θα αρχίσει η εκκίνηση και των υπόλοιπων παραγωγικών μονάδων.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας που προβλέπονται διεθνώς για ανάλογες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, ενώ για την πρόοδο των εργασιών έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες Αρχές.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies