ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
03.01.2022

Περιορισμένης έκτασης τεχνικό πρόβλημα λόγω αιφνίδιας δυσλειτουργίας, σημειώθηκε το μεσημέρι σε μία μεμονωμένη μονάδα παραγωγής των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας, με συνέπεια να παρουσιάζεται ελεγχόμενη εκτόνωση αερίων προς τον πυρσό του διυλιστηρίου, συνοδευόμενη από μικρή αύξηση της φλόγας.

Για το ζήτημα ενημερώθηκαν άμεσα όλες οι αρμόδιες Αρχές, ενώ το τεχνικό πρόβλημα βρίσκεται ήδη σε φάση σταδιακής αποκατάστασης και η πλήρης επαναλειτουργία της μονάδας αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι δεν υπήρξε, ούτε συντρέχει λόγος ανησυχίας σχετικά με την ασφάλειά τους, ή τυχόν επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον, ενώ τηρούνται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies