ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
08.12.2021

Περιορισμένης έκτασης τεχνικό πρόβλημα λόγω αιφνίδιας δυσλειτουργίας, παρουσιάστηκε περίπου στις 4:20’ το πρωί, σε μία μεμονωμένη μονάδα παραγωγής των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα αντίστοιχα συστήματα προστασίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό της εγκατάστασης και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διαδικασίες ενέργειες.

Ως αποτέλεσμα, παρουσιάστηκε ελεγχόμενη εκτόνωση αερίων προς τον πυρσό του διυλιστηρίου, συνοδευόμενη με μικρή αύξηση της φλόγας και εμφάνιση άσπρου καπνού, που είναι ορατή από τις γύρω περιοχές. Πρόκειται για διαδικασία, η οποία διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη συνολική ασφάλεια. Προβλέπεται δε, από τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Τεχνικές που ακολουθούνται διεθνώς για ανάλογες περιπτώσεις.

Η διαχείριση του συμβάντος από το υπεύθυνο προσωπικό της εγκατάστασης είναι από την πρώτη στιγμή υποδειγματική και απολύτως σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφάλειας και λειτουργίας των διυλιστηρίων, με αποτέλεσμα να μην έχει υπάρξει κανένα συμβάν ασφάλειας ή περιβάλλοντος. Για το ζήτημα ενημερώθηκαν άμεσα όλες οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Επισημαίνεται ότι, το τεχνικό πρόβλημα είναι ήδη σε φάση σταδιακής αποκατάστασης, ενώ η πλήρης επαναλειτουργία της μονάδας προγραμματίζεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι δεν υπήρξε, ούτε συντρέχει λόγος ανησυχίας σχετικά με την ασφάλειά τους ή τυχόν επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον, ενώ όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, τηρούνται στο ακέραιο.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies