ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
15.09.2023

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε., θυγατρική της HELLENIQ ENERGY, ενημερώνει ότι από σήμερα, Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια μικρής έκτασης εργασιών συντήρησης σε ορισμένες Παραγωγικές Μονάδες των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά από περίπου τρεις εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι τη σταδιακή επαναλειτουργία των Μονάδων, ενδέχεται παροδικά να παρουσιαστεί αυξημένη φλόγα από τους πυρσούς του διυλιστηρίου. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές που τηρούνται σε ανάλογες περιπτώσεις. Διασφαλίζει δε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την προστασία των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας, μεριμνώντας, ταυτόχρονα, για το περιβάλλον.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης θα τηρηθούν στο ακέραιο τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει καθημερινά στη λειτουργία των διυλιστηρίων της.

Ήδη, έχουν ενημερωθεί πλήρως οι αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την πλήρη επαναλειτουργία των Μονάδων.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται πως πρώτιστο μέλημα της Εταιρίας παραμένει η ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη προστασία του περιβάλλοντος.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies