ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
13.05.2022

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι, κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και έως τις αρχές Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια αναγκαίων, μικρής έκτασης, τεχνικών εργασιών συντήρησης, σε ορισμένες Παραγωγικές Μονάδες των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου.

Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη φλόγα στους πυρσούς του διυλιστηρίου, σύντομης διάρκειας, κατά τη διαδικασία της παύσης και της επανέναρξης λειτουργίας των Παραγωγικών Μονάδων.

Πρόκειται για συνήθη πρακτική, επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας, η οποία προβλέπεται στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις ισχύουσες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται διεθνώς από τα διυλιστήρια. Διασφαλίζει δε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ασφάλεια των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας, προστατεύοντας, ταυτόχρονα, το περιβάλλον.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, θα τηρηθούν στο ακέραιο τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, ενώ σχετική ενημέρωση έχει ήδη υπάρξει προς όλες οι αρμόδιες Αρχές.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies