ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης
02.09.2022

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι, από αυτή την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου, ξεκινούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης από εξειδικευμένο προσωπικό, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης παύσης λειτουργίας  (shut down) όλων των μονάδων παραγωγής.

Κατά το διάστημα αυτό και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεκκίνησης των μονάδων ενδέχεται, παροδικά, να παρουσιαστεί το φαινόμενο αυξημένης φλόγας από τον πυρσό. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές Ασφάλειας και Προστασίας που τηρούνται διεθνώς σε ανάλογες περιπτώσεις και διασφαλίζει την προστασία του Περιβάλλοντος, αλλά και την συνολική ασφάλεια της μονάδας.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι θα τηρηθούν στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Για τις εργασίες έχουν ήδη ενημερωθεί αρμοδίως όλες οι εμπλεκόμενες Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης αναμένεται να τεθούν και πάλι σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας μετά το πρώτο εικοσαήμερο του Οκτωβρίου.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies