ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης
16.12.2021

Περιορισμένης έκτασης τεχνικό πρόβλημα λόγω αιφνίδιας δυσλειτουργίας, παρουσιάστηκε το πρωί σε μία μεμονωμένη μονάδα παραγωγής των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα αντίστοιχα συστήματα προστασίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό της εγκατάστασης και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διαδικασίες ενέργειες.

Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται άσπρος καπνός σε δύο καμινάδες του διυλιστηρίου, που είναι ορατός από τις γύρω περιοχές. Πρόκειται για διαδικασία η οποία διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την συνολική ασφάλεια. Προβλέπεται δε από τον σχεδιασμό και τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της εγκατάστασης.

Η διαχείριση του συμβάντος από το υπεύθυνο προσωπικό της εγκατάστασης είναι από την πρώτη στιγμή υποδειγματική και απολύτως σύμφωνη με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφάλειας και λειτουργίας των διυλιστηρίων, με αποτέλεσμα να μην έχει υπάρξει κανένα συμβάν ασφάλειας, ή περιβάλλοντος. Για το ζήτημα ενημερώθηκαν άμεσα όλες οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επισημαίνεται ότι, το τεχνικό πρόβλημα είναι ήδη σε φάση σταδιακής αποκατάστασης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι δεν υπήρξε, ούτε συντρέχει λόγος ανησυχίας σχετικά με την ασφάλειά τους, ή τυχόν επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον, ενώ τηρούνται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies