ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχαμικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
20.05.2024

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε., θυγατρική της HELLENIQ ENERGY, ενημερώνει ότι εντός δεκαημέρου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, μικρής έκτασης, που είχαν προγραμματιστεί σε μονάδα των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι τη σταδιακή επαναλειτουργία του συγκροτήματος, ενδέχεται παροδικά να παρουσιαστεί αυξημένη φλόγα από τους πυρσούς του διυλιστηρίου. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, που τηρούνται διεθνώς σε ανάλογες περιπτώσεις από όλα τα διυλιστήρια.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει, καθημερινά, στη λειτουργία των διυλιστηρίων της. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί πλήρως και οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Πρώτιστο μέλημα της Εταιρείας παραμένει η ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη προστασία του περιβάλλοντος.

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies