ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ενημέρωση επενδυτικού κοινού – Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας ΤΑΙΠΕΔ
18.04.2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης που έλαβε σήμερα από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ»), το ΤΑΙΠΕΔ, εκκίνησε, με την από 18/4/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου) της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η πώληση θα γίνει από κοινού με τον έτερο κύριο μέτοχο της Εταιρείας, PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης