ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ –ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 1η συνεδρίαση για τις 27 υποτροφίες
28.01.2020

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 στο ΑΠΘ, η 1η Συνεδρίαση της «Μεικτής Επιτροπής Διαχείρισης» για την απονομή 27 υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Συγκεκριμένα, παρέχονται 9 υποτροφίες διδακτορικής έρευνας για τα έτη 2019, 2020, 2021, με τριετή διάρκεια έκαστη υποτροφία (2019-2021, 2020-2022, 2021-2023) και 18 υποτροφίες εκπόνησης διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας για τα έτη 2019, 2020, 2021.

Οι θεματικές περιοχές για τις οποίες παρέχονται οι υποτροφίες, είναι οι εξής:

Μηχανική: Ενεργειακός Μετασχηματισμός, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ευφυείς Πόλεις, Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές, Μηχανική του Πετρελαίου.

Θετικές Επιστήμες: Επιστήμη Υπολογιστών και Δικτύων, Γεωλογία, Γεωφυσική και Γεωχημεία Υδρογονανθράκων, Περιβάλλον, Οικοσυστήματα και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία.

Οικονομική Επιστήμη: Οικονομικά της Ενέργειας, Δίκτυα Ενέργειας και Γεωπολιτικής, Διοίκηση Ενεργειακών Έργων, Καινοτομία και Επιχειρηματική Αριστεία, Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομηχανίας Ενέργειας.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπογράφηκε τον Νοέμβριο 2017, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που ανέλαβε ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την υποστήριξη της Νέας Γενιάς και της Εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο να αξιοποιηθεί η επιστημονική γνώση που παράγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την κατάρτιση και την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα καλύψουν τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

 

Η τετραμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους κ. Σπύρο Κιαρτζή, Διευθυντή Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας του Ομίλου ΕΛΠΕ, κα Ράνια Σουλάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΠΕ, κα Κυριακή Κοσμίδου, καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.  Δεύτερος από αριστερά ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου, Πρύτανης του ΑΠΘ.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης