ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Έκθεση αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στο διυλιστήριο Ελευσίνας
27.05.2008
Σχετικά με την έκθεση αυτοψίας που συνέταξαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, έπειτα από έλεγχο  που πραγματοποίησαν στο διυλιστήριο Ελευσίνας, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διευκρινίζει τα παρακάτω:
 
Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πραγματοποίησαν στις 18/06/07 εκτεταμένο και λεπτομερή έλεγχο σε διάφορα σημεία στο διυλιστήριο Ελευσίνας και διαπίστωσαν συνολικά 5 αποκλίσεις. Οι συγκεκριμένες αποκλίσεις δεν αφορούν τις ουσιαστικές περιβαλλοντικές επιδόσεις του διυλιστηρίου, αλλά τυπικά θέματα αμιγώς διοικητικής – υπηρεσιακής φύσεως.
 
Για τις αποκλίσεις αυτές, στις οποίες η εταιρεία μας θα απαντήσει αρμοδίως με στοιχεία, η Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος εισηγήθηκε την επιβολή των αντίστοιχα προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.
 
Παράλληλα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική στρατηγική με επενδύσεις, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της λειτουργίας του διυλιστηρίου για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων.
 
 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies