ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση - Εξαγορά μειοψηφικής συμμετοχής ELPEDISON
20.06.2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η ELPEDISON BV, στην οποία ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ («ο Όμιλος») συμμετέχει με ποσοστό 50%, συμφώνησε να εξαγοράσει ποσοστό 24,22% στην ELPEDISON Α.Ε. από τους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, έναντι τιμήματος €20 εκατ. σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ELPEDISON BV θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ELPEDISON Α.Ε.

Η εξαγορά, η ολοκλήρωση της οποίας υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία μεταβίβασης, ισχυροποιεί τη θέση του Ομίλου στην ELPEDISON Α.Ε. και επιτρέπει την υλοποίηση της στρατηγικής του στον κλάδο Παραγωγής και Εμπορίας ηλεκτρισμού.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης