ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Διενέργεια Ετήσιας Άσκησης Ετοιμότητας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
08.11.2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. (Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών) ενημερώνει ότι την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο διυλιστήριο Ελευσίνας η ετήσια προγραμματισμένη άσκηση ετοιμότητας, με την επωνυμία «Μαύρος Χρυσός 2022», σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες αρχές και φορείς.

Η άσκηση προβλέπει την σήμανση συναγερμού και την ενεργοποίηση του αγήματος της εγκατάστασης, με παράλληλη κινητοποίηση των Αρχών (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, Ελληνική Αστυνομία, Δήμος Ελευσίνας και Περιφέρεια, μεταξύ άλλων).

Σημειώνεται ότι, η σήμανση των συστημάτων συναγερμού κατά την διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας συνιστά μια πάγια διεθνή πρακτική. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας. Αντιθέτως, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της προσήλωσης των ΕΛΠΕ στην ουσιαστική τήρηση των μέτρων που προβλέπονται από την Πολιτεία, για την διατήρηση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

Με αφορμή τη διενέργεια της άσκησης αυτής, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. διαβεβαιώνει εκ νέου τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρεί στο ακέραιο και θα εξακολουθεί να εφαρμόζει πιστά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφωνα με τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα και την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies