ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

CSR Panorama: Η περιοδική έκδοση για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
04.12.2019

To CSR Panorama, μέσω της περιοδικής ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, έχει ως στόχο την εξωστρέφεια των δράσεων που υλοποιεί ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «360ο Ενέργειες», το οποίο αφορά στους 4 κεντρικούς πυλώνες: της Νέας Γενιάς - Εκπαιδευτικής Κοινότητας, της Κοινωνίας, του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού - Αθλητισμού.

Δείτε περισσότερα εδώ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης