ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αποτελέσματα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
05.08.2019

Με βάση την από 08/02/19 προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης, επελέγησαν από την επιτροπή ως υπότροφοι οι υποψήφιοι με τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου:

 

ΤΜΕ-1804-4

ΤΜΕ-2304-6

ΤΜΕ-3004-20

ΤΟΔ-1104-8

ΤΟΔ-1904-13

ΤΟΔ-2404-21

ΤΟΔ-2604-25

ΤΟΔ-3004-37

ΤΘΕ-2304-8

ΤΘΕ-2604-31

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης