ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αποτελέσματα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
13.08.2018

Με βάση την από 23/01/18 προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επελέγησαν ως υπότροφοι οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

 

ΤΟΔ-2704/82

ΤΟΔ-2603/13

ΤΟΔ-0803/9

ΤΟΔ-2704/80

ΤΟΔ-1204/27

ΤΜΔ-2604/62

ΤΜΔ-2704/66

ΤΕΥ-1302/5

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης