ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αποτελέσματα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
31.07.2017
Με Βάση την από 13/01/17 από προκήρυξη για τη  χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επελέγησαν ως υπότροφοι οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:
 
ΤΟΔ-0504/20
ΤΟΔ-2404/42
ΤΟΔ-2604/62
ΤΟΔ-1004/24
ΤΟΔ-2604/55
ΤΟΔ-2404/39
ΤΟΔ-0205/124
ΤΟΔ-1303/6
ΤΜΔ-2102/3
ΤΜΔ-2504/46
ΤΕΥ-2704/88
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης