ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αποτελέσματα Έκδοσης Ευρω-Ομολόγου
27.06.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών και τιμολόγησης για το πενταετές Ευρω-ομόλογο, ύψους €325εκ., με σταθερό επιτόκιο 5,25%. Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε το €1δισ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 3 φορές, ενώ άνω του 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είχε σαν αποτέλεσμα η διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building process) να ολοκληρωθεί εντός λίγων ωρών από την έναρξη της διαδικασίας ενώ η απόδοση, στο 5,375%, διαμορφώθηκε σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την αρχικές εκτιμήσεις.

Σχολιάζοντας την έκδοση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Μετά την πρόσφατη έκδοση δολαριακού ομολόγου, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επέστρεψε στις αγορές, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την έκδοση Ευρω-ομολόγου €325 εκ. πενταετούς διάρκειας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών και των ιδιωτών επενδυτών στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Εταιρείας.

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για διαφοροποίηση του χρηματοδοτικού μίγματος και μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς και την ουσιαστική επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, ισχυροποιώντας περαιτέρω τον ισολογισμό μας».

Οι ομολογίες, έκδοσης HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Barclays Bank PLC είχαν ρόλο διοργανωτριών τραπεζών (global coordinators), ενώ οι τράπεζες Alpha Bank A.E., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A. ενήργησαν ως συνδιοργανώτριες (Joint Lead Arrangers) της Έκδοσης.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης