ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση - Υπογραφή συμφωνίας πώλησης ΔΕΣΦΑ
23.07.2018

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ (31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για την ΕΛΠΕ ΑΕ), η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό  κοινό ότι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 υπεγράφη η σύμβαση πώλησης στην κοινοπραξία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.», που αποτελείται από τις εταιρίες Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., έναντι συνολικού τιμήματος €535 εκατ.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφηκε μετά την παροχή ειδικής άδειας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΠΕ ΑΕ στις 14 Μαΐου 2018. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτείται η πλήρωση μίας σειράς αιρέσεων, εκ των οποίων κάποιες έχουν ήδη εκπληρωθεί (προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έκδοση απόφασης ΔΕΑΑ, έγκριση της συναλλαγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού), ενώ η εκπλήρωση των υπολοίπων αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2018.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης