ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
07.06.2018

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το εκλεγέν από την Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκαν στις 6.6.2018 νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Α. Εκτελεστικά Μέλη:

• Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ. και  Διευθύνων Σύμβουλος

• Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

• Ιωάννης Ψυχογυιός 

• Γεώργιος Αλεξόπουλος

 

Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη:

• Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας

• Γεώργιος Γρηγορίου

• Δημήτριος Κοντοφάκας

• Βασίλειος Κουνέλης

• Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος

• Σπυρίδων Παντελιάς,  ανεξάρτητο μέλος– εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας

• Θεόδωρος  Πανταλάκης, ανεξάρτητο μέλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας

• Κωνσταντίνος  Παπαγιαννόπουλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων

• Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, εκπρόσωπος των εργαζομένων

 

 Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης