ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση Socar
01.12.2016

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (ΕΛΠΕ), στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι η Αζερική εταιρεία SOCAR, με επιστολή της, η οποία παρελήφθη στις 30.11.2016, δήλωσε προς το «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) και την ΕΛΠΕ την απόφασή της να μην παρατείνει την Απώτατη Ημερομηνία, μέχρι την οποία οι τρείς προαναφερόμενες εταιρείες, η μεν SOCAR ως αγοράστρια, οι δε ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ ως πωλητές, είχαν ορίσει δια της από 21.12.2013 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ως χρονικό όριο για την πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αγοραπωλησίας. Ως Απώτατη Ημερομηνία είχε οριστεί η 30η Νοεμβρίου 2016, η οποία και παρήλθε χωρίς να έχουν πληρωθεί όλες οι προαναφερόμενες αιρέσεις.     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης