ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας
26.01.2023

Πλήρης διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε αργά το μεσημέρι και στις δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. στις περιοχές Ασπροπύργου και Ελευσίνας, λόγω πτώσης της τάσης στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σαν αποτέλεσμα και οι δύο εγκαταστάσεις αναγκάστηκαν να προβούν σε έκτακτη, μη προγραμματισμένη, διακοπή της λειτουργίας σημαντικών μονάδων τους. Όλα τα συστήματα ασφαλείας των διυλιστηρίων τέθηκαν άμεσα και με απόλυτη επιτυχία σε λειτουργία, ενώ η διαχείριση της έκτακτης κατάστασης από το υπεύθυνο προσωπικό των δύο εγκαταστάσεων υπήρξε υποδειγματική.

Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος ηλεκτροδότησης, ξεκίνησε και η σταδιακή επανεκκίνηση των μονάδων μέσα από ένα αυστηρό πρόγραμμα ελέγχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφάλειας και λειτουργίας των διυλιστηρίων.

Κατά τη διαδικασία αυτή, ενδέχεται να εμφανιστεί παροδικά αυξημένη φλόγα στους πυρσούς των δύο διυλιστηρίων, φαινόμενο απόλυτα φυσιολογικό και σε συμφωνία με τις Βέλτιστες Πρακτικές ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Για τη διαδικασία επανεκκίνησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων έχουν ενημερωθεί πλήρως όλες οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies