ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
24.09.2018

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένη εξωτερική εταιρεία, για την πρόσληψη Διπλωματούχων Μηχανικών/Χημικών και Τεχνιτών Συντήρησης στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πιστός στην διακήρυξή του για διαφάνεια και αξιοκρατία, διασφάλισε το αδιάβλητο της διαδικασίας  των γραπτών  εξετάσεων. Η όλη διαδικασία διεξήχθη απολύτως ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Τα αποτελέσματα της γραπτής αξιολόγησης βρίσκονται από σήμερα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ ΑΕ (www.helpe.gr), με σειρά κατάταξης υποψηφίων βάσει του προσωπικού τους κωδικού, για λόγους εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Η επόμενη φάση της διαδικασίας προσλήψεων περιλαμβάνει τη δομημένη συνέντευξη και οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε αυτή, αποκλειστικά  βάσει σειράς κατάταξης των αποτελεσμάτων της γραπτής αξιολόγησης, θα ενημερωθούν για το χρόνο διεξαγωγής της, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Διοίκηση του Ομίλου ευχαριστεί όλους τους υποψήφιους για το ενδιαφέρον τους να εργαστούν στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τους ενημερώνει ότι η όλη διαδικασία επιλογής προσωπικού θα είναι απόλυτα διαφανής και αξιοκρατική.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης