ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση Διοίκησης
24.11.2016

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένη εξωτερική εταιρεία, για την πρόσληψη Δοκιμαστών Χημείου στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πιστός στην διακήρυξή του για διαφάνεια και αξιοκρατία, διασφάλισε το αδιάβλητο της διαδικασίας  των γραπτών  εξετάσεων. 

Τα αποτελέσματα της γραπτής αξιολόγησης βρίσκονται από σήμερα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ ΑΕ (www.helpe.gr), με σειρά κατάταξης υποψηφίων βάσει του προσωπικού κωδικού τους, για λόγους εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. 

Η επόμενη φάση της διαδικασίας προσλήψεων περιλαμβάνει τη δομημένη συνέντευξη και οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε αυτή, αποκλειστικά  βάσει σειράς κατάταξης των αποτελεσμάτων της γραπτής αξιολόγησης, θα ενημερωθούν για το χρόνο διεξαγωγής της, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Διοίκηση του Ομίλου ευχαριστεί όλους τους υποψήφιους για το ενδιαφέρον τους να εργαστούν στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τους διαβεβαιώνει ότι η όλη διαδικασία επιλογής προσωπικού θα είναι απόλυτα διαφανής και αξιοκρατική. 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αφορά στις θέσεις:

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης